Muzeum voskových figurín Praha

Muzeum voskových figurín Praha

Muzeum voskových figurín se nachází v ulici Celetná, kde se při vstupu do muzea můžete setkat se skutečnými holywoodskými hvězdami. Přijďte se podívat na dokonalou práci těch nejlepších sochařů a dalších umělců, kteří pro vás několik let vytvářeli naprosto unikátní postavy z vosku, jež jsou svým vzhledem naprosto identické s postavami různých slavných umělců, ať už herců nebo zpěváků či slavných režisérů.

Během tohoto roku je možné absolvovat naprosto unikátní výstavu slavné Madame Tussauds, která do Prahy přivezla své nejlepší kousky. Muzea voskových figurín Madame Tussauds se nachází prakticky po celém světě, své sídlo má v Londýně.

Historie muzeí Madame Tussauds je velmi bohatá a nutno zmínit, že oblíbenost těchto muzeí stále roste a to ostatně platí i o výrobě dalších a dalších voskových figurín, mezi kterými si zajisté najdete svého oblíbence či oblíbenkyni. Muzeum nacházející se v Londýně patří mezi nejnavštěvovanější atrakce současnosti společně se slavným planetáriem.

Muzeum voskových figurín Praha hostí výstavu Madame Tussauds už od začátku měsíce dubna a bude pokračovat až do konce října roku 2014. Chcete-li se podívat na vlastní oči, jak vypadají skutečné voskové modely slavné sochařky, rozhodně neváhejte a do muzea se zajděte podívat. Fotografování je v tomto případě povoleno a věřte, že rozhodně litovat nebudete.

Expozice voskových figurín totiž nezahrnuje jen slavné osobnosti, ale dokonce i některé filmové nebo pohádkové postavy, které si možná ještě pamatujete z dětství.

army-rescue-plane-753413-m

Vojenské muzeum Praha

V České republice se nachází hned několik vojenských muzeí, která spadají pod správu Vojenského historického ústavu Praha. Nejznámějším je bezpochyby Armádní muzeum Žižkov, kde jsou expozice muzea rozděleny do několika historických budov původního Památníku osvobození.

Expozice je v současné době rozdělena na celkem pět základních prohlídkových tras, z nichž se každá věnuje jinému období. Expozice se doporučují procházet tak, jak jdou jednotlivá období po sobě. Chcete-li nahlédnout do historie vojenské techniky a vybavení a posunout se tak do doby první světové války, Armádní muzeum Žižkov na svých toulkách rozhodně nevynechávejte.

Expozice Vojenského muzea:

  • období první světové války 
  • historie Československa a ozbrojených sil 
  • období druhé světové války 
  • období po únorovém státním převratu 1948 

Poslední, tedy pátý prostor, který je určen pro expozice, je pravidelně nevyužíván a stálou expozici v něm nenajdete. Slouží jako prostor, ve kterém se konají především výstavy nebo expozice příležitostní. Expozice jsou rozděleny jako zcela samostatné výstavy a nutno zmínit, že průvodce zde není přítomen. U každé výstavy nebo exponátu najdete ale velmi podrobný popis historického předmětu. Na začátku každé expozice se setkáte s popisem dané doby a podrobně se seznámíte s historií vojenství v České republice. Nutno zmínit, že vstup doArmádního muzea Žižkov je zcela zdarma a otevřeno je zde během celého roku.

V Praze a okolí se nachází ještě několik dalších muzeí, z nichž lze zmínit například Letecké muzeum Kbely, kde se nachází více jak dvě stě historických letadlových strojů. V Lešanech u Týnce nad Sázavou pak najdete Vojenské technické muzeum, které svými expozicemi tvoří jedno z nejzajímavějších muzeí v České republice.