Technické muzeum Praha

Technické muzeum Praha

Největší muzejní institucí v České republice je bezpochyby Národní technické muzeum v Praze, které se ve svých sbírkách a exponátech zaměřuje hlavně na technické předměty. Národní technické muzeum v Praze bylo založeno už v roce 1908, kdy sbírky obsahovaly jen minimum různých exponátů. Sbírky se ale postupně rozšiřovaly a v současné době tak sbírky a expozice obsahují více jak sedmdesát tisíc různých předmětů a exponátů převážně technického charakteru. V souboru předmětů se zároveň nachází i knihy a dokumenty, které dokonale krok po kroku mapují, jak šla technika, věda a její vývoj v České republice.

Chcete-li nahlédnout do historie vědy a techniky, která nás provází už celou řadu let, Národní technické muzeum v Praze je tím pravým místem, jak se laicky i odborně seznámit s technikou a vědou.

V Národním technickém muzeu se nachází skutečné historické skvosty, které jsou vystavovány ve velmi atraktivním a moderním prostoru, w tym slots – jednoręki bandyta dla dorosłych i dla dzieci arkadami. Není tomu tak dlouho, co procházelo Národní technické muzeum velmi rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí, která se dotkla nejen vybavení a úpravy interiéru, ale dokonce i některéspecializované techniky, kterou v muzeu najdete rovněž. Národní technické muzeum tak dokáže poskytnout dokonalé zázemí pro skutečné historické předměty a skvosty, kterých se zde mimo jiné nachází hned několik desítek.

Velmi významnou součástí Národního technického muzea jsou zejména technické vymoženosti z různých dob. Nejde jen o historické předměty a vozy z dopravního průmyslu – mezi exponáty se nachází dokonce i jeden zprvních československých automobilů, ale i z oboru astronomie. Doslova perlou jsou napříkladastronomické přístroje, které se dochovaly až ze šestnáctého století a se kterými pracoval slavný Tycho Brahe.

old-style-cabrio-1180290-m

Technické muzeum Brno

Technické muzeum v Brně je muzejní institucí, jejíž pokusy o založení byly původně už v letech 1924. Přímá činnost muzea byla ale až během roku 1948 a sídlilo v jedné z barokních budov v centru města. Nedostatek prostoru se ale značně podepsal na přesunu muzea a v současné době se tak nachází v Brně Králově Poli v dostatečně velké budově, aby bylo možné návštěvníkům představovat jednotlivé expozice. A těch rozhodně není právě málo. Mimo jiné pod Technické muzeum spadá i expozice Městské hromadné dopravy v Brně. Tato expozice je pro zájemce otevřena jen příležitostně během roku, zejména během dní otevřených dveří, a lze zde spatřit historická vozidla a jejich příslušenství.

Technické muzeum Brno se zaměřuje na několik desítek oborů, zejména na průmysl a techniku a přímo se zaměřuje na jejich dokumentaci v rámci vývoje. Nezbytnou součástí je i mapování některých významných osobností, které přímo souvisejí s vývojem některé vědy a techniky. Mimo jiné mapuje a archivuje veškeré doklady, které přímo souvisejí s vývojem a výrobou některých dopravních prostředků, zejména pak automobilů, v oblasti Moravy a nechybí ani dokumenty vztahující se k parním a vodním turbínám vyrobených v České republice.

Ve stálé expozici pak najdete následující prohlídkové okruhy:

 • plastikové modelářství a letecká historie 
 • výstava historických vozidel 
 • expozice nožířství 
 • expozice salonu mechanické hudby 
 • expozice od tamtamů k internetu 
 • kultura nevidomých 
 • expozice vodních motorů s památníkem V. Kaplana 
 • expozice kovolitectví a parních motorů 
 • expozice železářství a ulička řemesel 
 • experimentárium 
 • expozice čas nad námi a kolem nás