army-rescue-plane-753413-m

Vojenské muzeum Praha

V České republice se nachází hned několik vojenských muzeí, která spadají pod správu Vojenského historického ústavu Praha. Nejznámějším je bezpochyby Armádní muzeum Žižkov, kde jsou expozice muzea rozděleny do několika historických budov původního Památníku osvobození.

Expozice je v současné době rozdělena na celkem pět základních prohlídkových tras, z nichž se každá věnuje jinému období. Expozice se doporučují procházet tak, jak jdou jednotlivá období po sobě. Chcete-li nahlédnout do historie vojenské techniky a vybavení a posunout se tak do doby první světové války, Armádní muzeum Žižkov na svých toulkách rozhodně nevynechávejte.

Expozice Vojenského muzea:

  • období první světové války 
  • historie Československa a ozbrojených sil 
  • období druhé světové války 
  • období po únorovém státním převratu 1948 

Poslední, tedy pátý prostor, který je určen pro expozice, je pravidelně nevyužíván a stálou expozici v něm nenajdete. Slouží jako prostor, ve kterém se konají především výstavy nebo expozice příležitostní. Expozice jsou rozděleny jako zcela samostatné výstavy a nutno zmínit, že průvodce zde není přítomen. U každé výstavy nebo exponátu najdete ale velmi podrobný popis historického předmětu. Na začátku každé expozice se setkáte s popisem dané doby a podrobně se seznámíte s historií vojenství v České republice. Nutno zmínit, že vstup doArmádního muzea Žižkov je zcela zdarma a otevřeno je zde během celého roku.

V Praze a okolí se nachází ještě několik dalších muzeí, z nichž lze zmínit například Letecké muzeum Kbely, kde se nachází více jak dvě stě historických letadlových strojů. V Lešanech u Týnce nad Sázavou pak najdete Vojenské technické muzeum, které svými expozicemi tvoří jedno z nejzajímavějších muzeí v České republice.