army-rescue-plane-753413-m

Vojenské muzeum Praha

V České republice se nachází hned několik vojenských muzeí, která spadají pod správu Vojenského historického ústavu Praha. Nejznámějším je bezpochyby Armádní muzeum Žižkov, kde jsou expozice muzea rozděleny do několika historických budov původního Památníku osvobození.

Expozice je v současné době rozdělena na celkem pět základních prohlídkových tras, z nichž se každá věnuje jinému období. Expozice se doporučují procházet tak, jak jdou jednotlivá období po sobě. Chcete-li nahlédnout do historie vojenské techniky a vybavení a posunout se tak do doby první světové války, Armádní muzeum Žižkov na svých toulkách rozhodně nevynechávejte.

Expozice Vojenského muzea:

  • období první světové války 
  • historie Československa a ozbrojených sil 
  • období druhé světové války 
  • období po únorovém státním převratu 1948 

Poslední, tedy pátý prostor, který je určen pro expozice, je pravidelně nevyužíván a stálou expozici v něm nenajdete. Slouží jako prostor, ve kterém se konají především výstavy nebo expozice příležitostní. Expozice jsou rozděleny jako zcela samostatné výstavy a nutno zmínit, že průvodce zde není přítomen. U každé výstavy nebo exponátu najdete ale velmi podrobný popis historického předmětu. Na začátku každé expozice se setkáte s popisem dané doby a podrobně se seznámíte s historií vojenství v České republice. Nutno zmínit, že vstup doArmádního muzea Žižkov je zcela zdarma a otevřeno je zde během celého roku.

V Praze a okolí se nachází ještě několik dalších muzeí, z nichž lze zmínit například Letecké muzeum Kbely, kde se nachází více jak dvě stě historických letadlových strojů. V Lešanech u Týnce nad Sázavou pak najdete Vojenské technické muzeum, které svými expozicemi tvoří jedno z nejzajímavějších muzeí v České republice.

old-jet-fighter-922463-m

Letecké muzeum Kbely otevírací doba

Vojenské letiště Praha Kbely hostí jedno z největších muzeí, které je v rámci své expozice zaměřeno na leteckou techniku. V současné době je toto muzeum považováno za největší letecké muzeum v celé Evropě a prvenstvím se může pyšnit dokonce i letiště Kbely. Kbely jsou totiž vůbec první leteckou základnou, která během Československa vznikla a v roce 1968 vzniklo oficiálně ono muzeum, které je dnes volně přístupné veřejnosti. Muzeum je umístěno v několika letištních hangárech – původně muzeum bylo jen v jednom z nich, dnes se však muzeum může pochlubit několika zaplněnými hangáry, které chrání naprosto unikátní a velmi zachovalou leteckou techniku.

Na jaké kousky se tedy můžete v Leteckém muzeu Kbely těšit a kdy sem můžete zavítat?

V současné době se muzeum může pochlubit celkem 275 letadly, z nichž valná většina patří k naprostým světovým unikátům a navíc jsou ve většině případů velmi zachovalé. Je velmi zajímavé, že v muzeu se nachází několik letadel, které jsou i v dnešní době naprosto schopné letu. Letadla jsou umístěna v několika hangárech avíce jak sto letadel je v současnosti umístěno v depozitářích. Nachází se zde převážně vojenská letecká technika a nejde přitom jen o letadla jako taková. Návštěvníci se mohou podívat například na letadlové motory, na letecká vyznamenání, stejnokroje, leteckou výzbroj a výstroj a další exponáty, které v běžném životě k vidění nejsou.

Pokud jde o letadla, která jsou i v dnešní době funkční, lze je spatřit při některých akcích dokonce i ve vzduchu. Zpravidla se jedná o různé letecké dny nebo slavnostní příležitosti, které přináší ideální možnost pro to, aby ukázaly, jakou jsou ozdobou muzea.

Do muzea je možné se podívat pouze v době letní sezóny a to konkrétně od května do října během každého dne s výjimkou pondělí, kdy jsou hangáry veřejnosti uzavřeny.