Technické muzeum Praha

Technické muzeum Praha

Největší muzejní institucí v České republice je bezpochyby Národní technické muzeum v Praze, které se ve svých sbírkách a exponátech zaměřuje hlavně na technické předměty. Národní technické muzeum v Praze bylo založeno už v roce 1908, kdy sbírky obsahovaly jen minimum různých exponátů. Sbírky se ale postupně rozšiřovaly a v současné době tak sbírky a expozice obsahují více jak sedmdesát tisíc různých předmětů a exponátů převážně technického charakteru. V souboru předmětů se zároveň nachází i knihy a dokumenty, které dokonale krok po kroku mapují, jak šla technika, věda a její vývoj v České republice.

Chcete-li nahlédnout do historie vědy a techniky, která nás provází už celou řadu let, Národní technické muzeum v Praze je tím pravým místem, jak se laicky i odborně seznámit s technikou a vědou.

V Národním technickém muzeu se nachází skutečné historické skvosty, které jsou vystavovány ve velmi atraktivním a moderním prostoru, w tym slots – jednoręki bandyta dla dorosłych i dla dzieci arkadami. Není tomu tak dlouho, co procházelo Národní technické muzeum velmi rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí, která se dotkla nejen vybavení a úpravy interiéru, ale dokonce i některéspecializované techniky, kterou v muzeu najdete rovněž. Národní technické muzeum tak dokáže poskytnout dokonalé zázemí pro skutečné historické předměty a skvosty, kterých se zde mimo jiné nachází hned několik desítek.

Velmi významnou součástí Národního technického muzea jsou zejména technické vymoženosti z různých dob. Nejde jen o historické předměty a vozy z dopravního průmyslu – mezi exponáty se nachází dokonce i jeden zprvních československých automobilů, ale i z oboru astronomie. Doslova perlou jsou napříkladastronomické přístroje, které se dochovaly až ze šestnáctého století a se kterými pracoval slavný Tycho Brahe.

old-style-cabrio-1180290-m

Technické muzeum Brno

Technické muzeum v Brně je muzejní institucí, jejíž pokusy o založení byly původně už v letech 1924. Přímá činnost muzea byla ale až během roku 1948 a sídlilo v jedné z barokních budov v centru města. Nedostatek prostoru se ale značně podepsal na přesunu muzea a v současné době se tak nachází v Brně Králově Poli v dostatečně velké budově, aby bylo možné návštěvníkům představovat jednotlivé expozice. A těch rozhodně není právě málo. Mimo jiné pod Technické muzeum spadá i expozice Městské hromadné dopravy v Brně. Tato expozice je pro zájemce otevřena jen příležitostně během roku, zejména během dní otevřených dveří, a lze zde spatřit historická vozidla a jejich příslušenství.

Technické muzeum Brno se zaměřuje na několik desítek oborů, zejména na průmysl a techniku a přímo se zaměřuje na jejich dokumentaci v rámci vývoje. Nezbytnou součástí je i mapování některých významných osobností, které přímo souvisejí s vývojem některé vědy a techniky. Mimo jiné mapuje a archivuje veškeré doklady, které přímo souvisejí s vývojem a výrobou některých dopravních prostředků, zejména pak automobilů, v oblasti Moravy a nechybí ani dokumenty vztahující se k parním a vodním turbínám vyrobených v České republice.

Ve stálé expozici pak najdete následující prohlídkové okruhy:

 • plastikové modelářství a letecká historie 
 • výstava historických vozidel 
 • expozice nožířství 
 • expozice salonu mechanické hudby 
 • expozice od tamtamů k internetu 
 • kultura nevidomých 
 • expozice vodních motorů s památníkem V. Kaplana 
 • expozice kovolitectví a parních motorů 
 • expozice železářství a ulička řemesel 
 • experimentárium 
 • expozice čas nad námi a kolem nás 
old-jet-fighter-922463-m

Letecké muzeum Kbely otevírací doba

Vojenské letiště Praha Kbely hostí jedno z největších muzeí, které je v rámci své expozice zaměřeno na leteckou techniku. V současné době je toto muzeum považováno za největší letecké muzeum v celé Evropě a prvenstvím se může pyšnit dokonce i letiště Kbely. Kbely jsou totiž vůbec první leteckou základnou, která během Československa vznikla a v roce 1968 vzniklo oficiálně ono muzeum, které je dnes volně přístupné veřejnosti. Muzeum je umístěno v několika letištních hangárech – původně muzeum bylo jen v jednom z nich, dnes se však muzeum může pochlubit několika zaplněnými hangáry, které chrání naprosto unikátní a velmi zachovalou leteckou techniku.

Na jaké kousky se tedy můžete v Leteckém muzeu Kbely těšit a kdy sem můžete zavítat?

V současné době se muzeum může pochlubit celkem 275 letadly, z nichž valná většina patří k naprostým světovým unikátům a navíc jsou ve většině případů velmi zachovalé. Je velmi zajímavé, že v muzeu se nachází několik letadel, které jsou i v dnešní době naprosto schopné letu. Letadla jsou umístěna v několika hangárech avíce jak sto letadel je v současnosti umístěno v depozitářích. Nachází se zde převážně vojenská letecká technika a nejde přitom jen o letadla jako taková. Návštěvníci se mohou podívat například na letadlové motory, na letecká vyznamenání, stejnokroje, leteckou výzbroj a výstroj a další exponáty, které v běžném životě k vidění nejsou.

Pokud jde o letadla, která jsou i v dnešní době funkční, lze je spatřit při některých akcích dokonce i ve vzduchu. Zpravidla se jedná o různé letecké dny nebo slavnostní příležitosti, které přináší ideální možnost pro to, aby ukázaly, jakou jsou ozdobou muzea.

Do muzea je možné se podívat pouze v době letní sezóny a to konkrétně od května do října během každého dne s výjimkou pondělí, kdy jsou hangáry veřejnosti uzavřeny.