Technické muzeum Brno

Technické muzeum v Brně je muzejní institucí, jejíž pokusy o založení byly původně už v letech 1924. Přímá činnost muzea byla ale až během roku 1948 a sídlilo v jedné z barokních budov v centru města. Nedostatek prostoru se ale značně podepsal na přesunu muzea a v současné době se tak nachází v Brně Králově Poli v dostatečně velké budově, aby bylo možné návštěvníkům představovat jednotlivé expozice. A těch rozhodně není právě málo. Mimo jiné pod Technické muzeum spadá i expozice Městské hromadné dopravy v Brně. Tato expozice je pro zájemce otevřena jen příležitostně během roku, zejména během dní otevřených dveří, a lze zde spatřit historická vozidla a jejich příslušenství.

Technické muzeum Brno se zaměřuje na několik desítek oborů, zejména na průmysl a techniku a přímo se zaměřuje na jejich dokumentaci v rámci vývoje. Nezbytnou součástí je i mapování některých významných osobností, které přímo souvisejí s vývojem některé vědy a techniky. Mimo jiné mapuje a archivuje veškeré doklady, které přímo souvisejí s vývojem a výrobou některých dopravních prostředků, zejména pak automobilů, v oblasti Moravy a nechybí ani dokumenty vztahující se k parním a vodním turbínám vyrobených v České republice.

Ve stálé expozici pak najdete následující prohlídkové okruhy:

 • plastikové modelářství a letecká historie 
 • výstava historických vozidel 
 • expozice nožířství 
 • expozice salonu mechanické hudby 
 • expozice od tamtamů k internetu 
 • kultura nevidomých 
 • expozice vodních motorů s památníkem V. Kaplana 
 • expozice kovolitectví a parních motorů 
 • expozice železářství a ulička řemesel 
 • experimentárium 
 • expozice čas nad námi a kolem nás